ORGANITZACIÓ
El projecte E CA Espai D’Art Contemporani El Castell assegura qualitat i planificació estratègica a través de l'el seu Consell Assessor, organisme independent que orienta i impulsa el desenvolupament de tota activitat cultural, d'acord amb la missió, visió i valors acordats per a la institució. El Consell Assessor té la seua Presidència en la figura de l'Alcalde de Riba-roja de Túria, incloent a més a la Regidoria i cos tècnic de l'Àrea de Patrimoni Històric i Turisme.
Consell Assessor de l'Espai d'Art Contemporani El Castell
_________________________________________________________________________________________________________________________

PRESIDENT
     Sr. ROBERTO RAGA GADEA
     Alcalde de Riba-roja de Túria

COMISSARI GENERAL I COORDINADOR:
     Sr. FRANCISCO CAPARRÓS DURÁN


ASSESSORS INDEPENDENTS DEL CONSELL
     Sr. RAFAEL ALCÓN TRAVER
     Sr. ROMÁN DE LA CALLE
     Sr. JOSÉ LUIS CUETO LOMINCHAR
     Sr. ENRIC GÓMEZ ALBA
     Sr. CARLOS PASCUAL DE MIGUEL
     Sra. ALICIA VENTURA BORDES

SECRETARI
     Sr. JUAN JOSÉ CAMPOS SANCHÍS

REGIDORA DE PATRIMONI HISTÒRIC I TURISME
     Dña. ESTHER GÓMEZ LAREDO

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
     ÀREA TÈCNICA PATRIMONI HISTÒRIC I TURISME


_____________________________________________


 
Bases de presentació

Les bases de presentació tenen com a objectiu regular les condicions de participació per als artistes, col·lectius i comissaris que sol·liciten exposar en l'E CA.

Més informació descarregant les bases.

DESCARGA LAS BASES